Nasze inwestycje | ZGK Kąty Wrocławskie

Telefony awaryjne:

71 39 13 230
(całodobowo)

725 775 377
(po godz. 15:00)

Nasze inwestycje

Filtr antyodorowy

Montaż filtra antyodorowego na przepompowni w Kębłowicach

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Kącka

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Kącka /projekt/

Sadkówek

Likwidacja przepompowni ścieków w miejscowości Sadkówek

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna 50 kW na terenie oczyszczalni ścieków

Przebudowa przepompowani

Przebudowa przepompowni zlokalizowanej przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich

Sieć kanalizacji sanitarnej Pełcznica

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pełcznica /projekt/

Magazyn osadu

Hermetyzacja magazynu osadu na terenie oczyszczalni ścieków w Jurczycach

Modernizacja komory rozdziału

Modernizacja komory rozdziału przed reaktorami biologicznymi oczyszczalni ścieków w Jurczycach

Smolec ul. Laurowa/Radosna/Słoneczna/Ładna/Parkowa

Kanalizacja sanitarna Smolec ul.Laurowa/Radosna/Słoneczna/Ładna/Parkowa wraz z przepompownią

Zestaw hydroforowy

Montaż zestawu hydroforowego w dz. nr 368/2 w miejscowości Kilianów

Studnia głębinowa

Uzbrojenie studni głębinowej nr 4 w miejscowości Pietrzykowice wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie

Budowa sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa w Sadkowie - złączenie ulic Szkolna - Ogrodowa L=189,94 Ø110 m