Punkt przeładunkowy | ZGK Kąty Wrocławskie

Telefony awaryjne:

71 39 13 230
(całodobowo)

725 775 377
(po godz. 15:00)

Punkt przeładunkowy

Punkt przeładunkowy

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 26 b oferuje Państwu usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zapewniamy konkurencyjne ceny i świadczenie usług o najwyższej jakości, którą gwarantuje wykwalifikowana kadra pracowników i specjalistyczny sprzęt, co pozwala zaspokoić wymagania obowiązującego prawa, klientów i rynku.

ZGK Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie jest właścicielem punktu przeładunkowego, który powstał podczas rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Sośnica w kwietniu 2013 r. 

Na punkcie przeładunkowym odpady  magazynowane są w sposób zabezpieczający środowisko naturalne przed negatywnym oddziaływaniem, w określonych i przeznaczonych do tego miejscach i pojemnikach.  Wszystkie miejsca magazynowania odpadów na terenie stacji przeładunkowej posiadają utwardzone podłoże i są zabezpieczone w sorbenty oraz środki chemiczne umożliwiające usunięcie i neutralizację ewentualnych wycieków.
Zaplecze techniczne punktu przeładunkowego w Sośnicy wyposażone jest w infrastrukturę umożliwiającą prawidłowe prowadzenie gospodarowania odpadami.