O ZGK | ZGK Kąty Wrocławskie

Telefony awaryjne:

71 39 13 230
(całodobowo)

725 775 377
(po godz. 15:00)

O ZGK

siedziba spółki

HISTORIA POWSTANIA

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kątach Wrocławskich powstał z podziału jednostki budżetowej byłego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich, na dwa zakłady: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako jednostka organizacyjna gminy oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. jako spółka prawa handlowego. Dnia 13.06.2000 r. aktem notarialnym (Repertorium A numer 4817/2000) została spisana umowa jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja nastąpiła w Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna pod nr RHB 9574. Numer rejestracji KRS 0000063479.
 

Spółka zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na rzecz społeczności miasta i gminy Kąty Wrocławskie, takich jak:

  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie oraz oczyszczanie ścieków,
  • odbiór odpadów od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
  • budowa i remonty sieci oraz przyłączy wod.-kan.

Proponujemy Państwu świadczenie usług o najwyższej jakości, którą gwarantuje wykwalifikowana kadra pracowników i specjalistyczny, wysokiej klasy sprzęt, co pozwala zaspokoić wymagania obowiązującego prawa, klientów i rynku.

Naszym głównym celem, jaki stawiamy sobie na przyszłość jest permanentne podnoszenie świadczonych usług. Chcemy być dla Państwa solidnym partnerem w zakresie kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej.