Przebudowa przepompowni zlokalizowanej przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich | ZGK Kąty Wrocławskie

Telefony awaryjne:

71 39 13 230
(całodobowo)

725 775 377
(po godz. 15:00)

Przebudowa przepompowni zlokalizowanej przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich

Przebudowa przepompowani

W związku z brakiem możliwości zwiększenia wydajności obiektu co wynikało ze zbyt małej średnicy istniejącego zbiornika spółka zabudowała nowy zbiornik, który został również wyposażony w nowe pompy wirowe o większej wydajności. Realizacja zadania daje możliwość dalszego podłączania nowych odbiorców do kanalizacji sanitarnej. Docelowo przez obiekt transportowane również będą ścieki z Nowej Wsi Kąckiej, po zrealizowaniu tam sieci kanalizacyjnej.Całkowita wartość zadania to 218 757,30 zł netto.