Instalacja fotowoltaiczna 50 kW na terenie oczyszczalni ścieków | ZGK Kąty Wrocławskie

Telefony awaryjne:

71 39 13 230
(całodobowo)

725 775 377
(po godz. 15:00)

Instalacja fotowoltaiczna 50 kW na terenie oczyszczalni ścieków

Instalacja fotowoltaiczna

Odpowiadając na znaczny wzrost cen energii elektrycznej spółka podjęła działania zmierzające do zmniejszenia kosztów jej zakupu. W ramach zadania na dachu magazynu osadu odwodnionego powstała instalacja fotowoltaiczna składająca się z 111 paneli o mocy 50 kW. Instalacja została włączona do pracy w październiku 2021 roku, a planowany jej okres zwrotu to przy obecnych cenach energii elektrycznej ok. 4,5 roku.Całkowita wartość zadania to 149 000,00 zł netto