Uzbrojenie studni głębinowej nr 4 w miejscowości Pietrzykowice wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie | ZGK Kąty Wrocławskie

02.06.2023 r.
Przyłączenie do kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym
31.05.2023 r.
Nabór na stanowisko: Operator oczyszczalni ścieków
26.05.2023 r.
Nabór na stanowisko : Operator Stacji Uzdatniania Wody

Telefony awaryjne:

71 39 13 230
(całodobowo)

725 775 377
(po godz. 15:00)

Uzbrojenie studni głębinowej nr 4 w miejscowości Pietrzykowice wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie

Studnia gółębinowa

Realizacja zadania pozwoliła na włączenie do pracy nowej studni głębinowej, którą spółka wykonała w ramach prac wiertniczych w 2020 roku. Obiekt stanowić będzie rezerwę dla obecnie pracujących studni na terenie SUW Pietrzykowice.Całkowita wartość zadania to 58 569,72 zł netto.