Modernizacja komory rozdziału przed reaktorami biologicznymi oczyszczalni ścieków w Jurczycach | ZGK Kąty Wrocławskie

Telefony awaryjne:

71 39 13 230
(całodobowo)

725 775 377
(po godz. 15:00)

Modernizacja komory rozdziału przed reaktorami biologicznymi oczyszczalni ścieków w Jurczycach

Modernizacja komory rozdziału

W ramach zadania dokonano pompowego rozdziału ścieków przed reaktorami biologicznymi na terenie oczyszczalni ścieków w Jurczycach. Układ pompowy zapewni równomierne obciążenie poszczególnych ciągów technologicznych, co znacznie ułatwi prowadzenie kontrolowanego procesu oczyszczania. System wyposażony został w 4 pompy wirowe zabudowane na przetwornicach częstotliwości oraz 4 niezależne przepływomierze, całość sterowania wydajnością pomp odbywa się za pomocą sond hydrostatycznych poziomu w komorze rozdziału.


Całkowita wartość zadania to 185 279,09 zł netto.