Skażenie rzeki Odry, a jakość wody pitnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie | ZGK Kąty Wrocławskie

Telefony awaryjne:

71 39 13 230
(całodobowo)

725 775 377
(po godz. 15:00)

16.08.2022

Skażenie rzeki Odry, a jakość wody pitnej na terenie gminy Kąty Wrocławskie

Szanowni Państwo,

W związku z ostatnimi doniesieniami o obecności substancji toksycznych w Odrze, informujemy, że w żaden sposób nie wpływa to na jakość wody, którą dostarczamy do Państwa kranów.

Mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie w zdecydowanej większości zaopatrywani są w wodę z trzeciorzędowych pokładów wodonośnych, które są bardzo dobrze izolowane od zanieczyszczeń znajdujących się w wodach powierzchniowych.

Jakość wody jest stale badana w trakcie monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego poprzez Sanepid oraz podczas badań wewnętrznych wykonywanych przez służby ZGK.

Spółka dodatkowo ok. 7% dostarczanej wody zakupuje z MPWiK we Wrocławiu, woda ta pozyskiwana jest z rzeki Nysa Kłodzka poprzez rzekę Oława.

https://mpwik.wroc.pl/aktualnosci/