Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Kącka /projekt/

Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Kącka /projekt/

Sieć kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś Kącka

W ramach zadnia spółka realizuje projekt kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej w miejscowości Nowa Wieś Kącka. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę - wrzesień 2022 rok. Po wykonaniu robót cała miejscowość będzie posiadać możliwość korzystania z sieci sanitarnej.


Całkowity koszt projektu to 118 000,00 zł netto.