ZAWIADOMIENIE

10.05.2024

ZAWIADOMIENIE

Z AW I A D O M I E N I E

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich zawiadamia, że w dniu 24 maja 2024 r. zakład będzie czynny do godziny 1200.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.