INFORMACJA O WYNIKU SPRZEDAŻY PRZEDMIOTU OGŁOSZENIA | ZGK Kąty Wrocławskie

Telefony awaryjne:

71 39 13 230
(całodobowo)

725 775 377
(po godz. 15:00)

02.11.2022

INFORMACJA O WYNIKU SPRZEDAŻY PRZEDMIOTU OGŁOSZENIA

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich informuje o dokonaniu sprzedaży przedmiotu ogłoszenia  tj. przyczepy (wywrotka dwuosiowa) typu t-604.

W niniejszym postępowaniu zostało złożone pięć ofert. Wybrano ofertę najkorzystniejszą.

 

Cena sprzedaży wynosi: 16 151,00 zł

 

Kupujący: Firma Handlowa -Usługowa  Stanisław Bielat, Dulcza Wielka, ul. Ks. Kalinowskiego 66, 39-312 Żarówka

 

Jednocześnie, dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w niniejszym postępowaniu i zapraszamy ponownie do udziału
w przyszłych ogłoszeniach sprzedaży organizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.